Wijzigingen in SOLAS regelgeving

Met ingang van 1 juli 2016 treedt de wijziging van het SOLAS-verdrag voor het laden van containers aan boord van zeeschepen in werking. Het wegen van containers wordt dan internationaal verplicht.

Het doel van de weegplicht is het voorkomen dat de stabiliteit van zeeschepen in gevaar komt, de stapels containers aan boord te zwaar zijn of de containersjorringen het begeven. Dergelijke situaties zouden kunnen ontstaan doordat de werkelijke gewichten van containers die aan boord geplaatst zijn niet overeenkomen met de in de scheepsdocumenten door de verlader opgegeven bruto gewichten.Wilt u aan SOLAS voldoen? Dan is het noodzakelijk om een geijkt weegsysteem toe te passen. Om het bruto zeecontainer gewicht te bepalen zijn er bij MacPower meerdere geijkte weegoplossingen mogelijk.

Methode 1: Een geijkt weegsysteem dat elke vracht apart weegt:
MacPower heeft verschillende weegoplossingen om elke vracht apart te wegen dan kunt u denken aan wegende handpalletwagens, plateauweegschalen of een mobiele weegtoepassing geïntegreerd in wegende vorken of in het vorkenbord welke tussen de bestaande lepels en heftruck gehangen worden, ook beschikt MacPower over een hydraulische weegsystemen welke een tolerantie hebben van 0.1% van het gewogen gewicht. Tel daarna het totaal gewichten, samen met verpakkingsmateriaal, stuwage materiaal én de Tarra van de container, bij elkaar op en het bruto containergewicht is bekend.

Het nadeel bij het toepassen van deze systemen is het optellen van de vele deelgewichten, MacPower heeft hier een oplossing voor door middel van een slagvast computer beeldscherm met speciaal geschreven software genaamd MacLink.

Methode 2: Een geijkt weegsysteem dat de zeecontainer samen met trekker oplegger weegt:
Er zijn verschillende mogelijkheden één daarvan is een weegbrug. U rijdt met vrachtwagen over een weegbrug. Trek het gewicht van de totale combinatie trekker + oplegger af (d.m.v. extra 1e weging of ingevoerde Tarra), en u houdt het bruto containergewicht over.

Methode 3: Een geijkt zeecontainer weegplateau of hydraulisch heftruck systeem:
Een andere methode is met de heftruck of kraan de zeecontainer op een weeg plateau plaatsen u heeft direct het geijkte bruto containergewicht. De zeecontainers kunnen vol en leeg gewogen worden zodat ook het netto product-gewicht bepaald kan worden. Voordelen zijn de flexibiliteit en tijdwinst. MacPower beschikt over een zeer uitgebreid hydraulisch weegsysteem genaamd de TC3000 welke gemonteerd worden op de heftrucks welke deze zeecontainers kunnen op liften welke zijn geladen.

Geijkte dataoverdracht
Nadat de zeecontainer gewogen is, zal het gewicht en aanvullende informatie samengevoegd moeten worden. dit kan door een koppeling van ons indicatoren met het interne software pakket welke u beschikt door RS232 data signalen of een van onze mogelijkheden als een GEMAC beeldscherm en MacLine weegsoftware welke wij klantspecifiek programmeren. Er zijn verschillende mogelijkheden van het printen van een weeg bon tot het scannen van barcodes en pakbonnen verzenden naar een server.

****

MacPower B.V.
Toekanweg 2
1118 EB Schiphol
The Netherlands

E: info@macpower.nl
W: www.macpower.nl
T: 020-3540063
F: 020-6534780

Geef een reactie